BRANŞLAR

AYKON AKADEMİ

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Ankara

İnsanın iletişim kurma ihtiyacı ile kullanmaya başladığı vücut hareketleri ve sesler, çeşitli materyaller kullanılarak zamanla gelişmiş ve iletişim ihtiyacından ifade sanatına dönüşmüştür. Sanatın temelinin kökleri çok eskiye dayanır. Drama en özde yaparak ve yaşayarak öğrenme sanatıdır. Yaratıcı Drama gruplarında, çocuklarımızla; yaratıcılıklarının gelişmesi, eleştirel düşünce yeteneklerinin artması, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi kazanmaları, kendilerini tanımaları, dil ve dinlenme becerilerinin gelişmesi, olayları değerlendirebilme kabiliyeti kazanmaları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Drama derslerinin amacı;

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini kazanma
 • Moral değerleri geliştirme, kendini tanıma
 • Dil ve dinleme becerilerini geliştirme
 • Olaylar değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme
 • Sanat anlayışlı ve ruhu kazandırma
 • Hayal gücü geliştirme